T’informem que, per tal que puguis accedir a determinats continguts o serveis, serà necessari que ens facilitis dades de caràcter personal. Com a usuari, has de garantir la veracitat, l’exactitud i l’autenticitat d’aquestes dades, i WOODYS BCN S.L. en preservarà la confidencialitat i seguretat i els donarà el tractament automatitzat que els correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en els termes que s’indiquen a l’apartat “Informació bàsica sobre protecció de dades”.

La nostra empresa té la voluntat de tractar les dades d’acord amb els principis que s’estableixen a l’art. 5 del Reglament (UE) 2016/679, de manera que hi hagi una relació lícita, lleial i transparent.

La finalitat del tractament de les dades serà concretada, explícita i legítima, i no es tractaran ulteriorment de manera incompatible amb ella.

Les dades que recollim dels usuaris seran adequades, pertinents i limitades.

D’acord amb allò que estableix la normativa europea sobre protecció de dades, el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL, és important que llegeixis l’apartat “Informació bàsica sobre protecció de dades”.També has de saber que el fet de deixar les teves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa.

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsable: WOODYS BCN SL, d’ara endavant el Responsable del Fitxer, amb CIF B66156464, domicili al c/ Francesc Santcliment 12A, 08500 Vic (Barcelona), i Servei d’Atenció a l’Usuari al telèfon +34 938 869 110 i a l’adreça de correu electrònic marketing@woodyseyewear.com.

Finalitat: gestionar serveis de venda d’articles òptics relacionats amb el nostre objecte social amb clients, proveïdors, sol·licitants o persones de contacte. Així doncs, les teves dades passaran a formar part d’una base de dades automatitzada per tal que et puguem informar sobre els serveis, les promocions i els actes relacionats amb el nostre objecte social, sempre tenint en compte les teves preferències. D’altra banda, sempre podràs donar-te’n de baixa de manera gratuïta.

Legitimació: consentiment, relació contractual, precontractual o negocial amb l’interessat.

Bases legals:

- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

- Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

- Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, revisió vigent des del 12 de juny de 2018.

- Destinataris: les condicions dels serveis i dels preus s’expliciten a la nostra pàgina web. Podrem cedir les teves dades a empreses col·laboradores o distribuïdores dels nostres productes a diferents països o àrees geogràfiques amb l’objectiu que es puguin atendre les teves peticions i que et puguin oferir un bon servei. Per raons tècniques i informàtiques, les teves dades també figuraran a servidors externs gestionats per Soluciones web on line SL, amb domicili al carrer Hermanos Machado, 19, 04720 Roquetas de Mar (Almeria) i amb adreça electrònica soporte@profesionalhosting.com, que actuarà com a encarregada del seu tractament. No cedirem les teves dades a cap altre operador sense el teu consentiment previ, llevat en cas d’interès públic o d’imperatiu legal.

Durada: mantindrem les dades durant 5 anys des de la recepció de la darrera dada o bé quan prescriguin les diferents normatives a què ens haguem d’ajustar.

Menors d’edat: els nostres serveis s’adrecen a persones amb capacitat d’obrar, per tant no contractarem mai serveis amb persones que no siguin majors d’edat. Serà responsabilitat de la pàtria potestat o del representant legal el falsejament de la identitat o de l’edat de les persones que hi accedeixin o que contractin els nostres serveis. Puntualització: Els serveis de la pàg. (no contractes) només els poden utilitzar menors de 14 anys amb el consentiment dels seus representants legals, sempre que aquests aportin la documentació justificativa necessària.

Tractament: t’informem que la nostra empresa no fa tractaments automatitzats que vulnerin la intimitat o els drets fonamentals de les persones, ni busquem perfils que estiguin enriquits amb altres bases de dades (mineria de dades) alienes al teu coneixement o consentiment.

Drets de l’usuari: d’acord amb la llei, sempre podràs exercir els drets d’accés, de rectificació,de cancel·lació i d’oposició, a més del dret de limitació, de bloqueig i a la portabilitat de manera gratuïta. Per fer-ho, tu personalment o una persona legalment autoritzada haureu d’aportar els documents següents al Responsable del Fitxer amb les dades que siguin necessàries:

- Fotocòpia del DNI

- Identificació i representació

- Explicació o objecte de la reclamació

- Domicili per a la tramesa de comunicacions o adreça de correu electrònic per contactar-te com més aviat millor

Informació addicional: en tot moment podràs demanar informació addicional i complementària a la bàsica sobre les teves dades personals (“segona capa”), a la mateixa adreça electrònica que et facilitem per poder exercir els teus drets. En cas que consideris que no s’han atès les teves peticions, podràs exercir els teus drets davant de l’autoritat de control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).