El lloc web www.woodyseyewear.com (d’ara endavant, el “Lloc Web”) és propietat de WOODYS BCN SL, amb CIFB66156464, amb domicili al c/ Francesc Santcliment 12A, 08500 Vic (Barcelona), inscrita al Registre Mercantil al tom 44027, foli 186, full B-444962, i amb Servei d’Atenció a l’Usuari al telèfon +34 938 869 110 i a l’adreça de correu electrònic marketing@woodyseyewear.com. WOODYS BCN SL et dona la benvinguda i et convida a llegir amb atenció les Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web (d’ara endavant, “Condicions Generals d’Ús”), que descriuen els termes i condicions que s’aplicaran a la teva navegació pel Lloc Web, d’acord amb allò que estableix la normativa espanyola aplicable. Com que en el futur WOODYS BCN SLpot modificar aquestes Condicions Generals d’Ús, et recomanem que les visitis de manera periòdica per estar ben informat dels canvis realitzats. Per tal que el Lloc Web s’ajusti als criteris de transparència, de claredat i de senzillesa, et recomanem que consultis o transmetis qualsevol suggeriment, dubte o pregunta sobre les Condicions Generals d’Ús a WOODYS BCN SLa través del telèfon +34 938 869 110 o per escrit a l’adreça de correu electrònic marketing@woodyseyewear.com, i intentarem contestar-te ràpidament.

1. OBJECTE

WOODYS BCN SL subministra el contingut i els serveis que estan disponibles al Lloc Web d’acord amb aquestes Condicions Generals d’Ús, així com la política sobre el tractament de dades personals (d’ara endavant, “Política de Privacitat i de Protecció de Dades”). L’accés a aquest Lloc Web o la seva utilització en qualsevol forma t’atorga la qualificació d’Usuari i implica que acceptes sense reserves totes i cadascuna d’aquestes Condicions Generals d’Ús, que WOODYS BCN SLes reserva el dret de modificar en qualsevol moment. Per tant, és responsabilitat de l’Usuari que hagi llegit atentament les Condicions Generals d’Ús vigents cada vegada que accedeixi a aquest Lloc Web, per la qual cosa si no estàs d’acord amb qualsevol dels punts que s’hi exposen, t’hauràs d’abstenir d’utilitzar-lo. Així mateix, t’informem que de vegades es podran establir condicions particulars per a la utilització al Lloc Web de continguts i/o de serveis específics, la utilització dels quals implicarà l’acceptació de les condicions particulars que s’hi especifiquin. D’acord amb allò que estableix la normativa europea sobre protecció de dades, el REGLAMENT (UE) 2016/679 del PARLAMENT EUROPEU i del CONSELL, que intenta preservar la confidencialitat i la seguretat de les teves dades personals, és important que sempre llegeixis, tant aquí com a altres pàgines web on deixis les teves dades, l’apartat “Informació bàsica sobre protecció de dades” que et facilitem a la Política de Privacitat i de Protecció de Dades del Lloc Web i a l’epígraf 8 d’aquestes Condicions Generals d’Ús. També has de saber que el fet de deixar les teves dades no atribueix, ni confirma, ni anul·la, ni legitima, ni perfecciona cap vincle contractual amb la nostra empresa, llevat en cas que facis una comanda formal registrant-t’hi com a usuari o donant-t’hi d’alta només com a convidat (tant en un cas com en l’altre, seràs responsable que les dades siguin exactes i, si cal, actualitzades, d’acord amb l’art. 5 de l’RGPD).

2. SERVEIS CONTRACTES DE VENDA A DISTÀNCIA

Aquest contracte té per objecte regular la prestació dels serveis oferts a través d’aquest Lloc Web i, concretament, la venda d’ulleres de sol. S’ajustarà a allò que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, i el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. A continuació s’exposa el document contractual que regirà la prestació dels nostres serveis i venda de productes a través del Lloc Web, www.woodyseyewear.com, propietat de WOODYS BCN SL (d’ara endavant, el “Prestador”). L’acceptació d’aquest document implica que, com a usuari que ets: a. Has llegit i entens el que s’hi exposa. b. Ets una persona amb prou capacitat per contractar. c. Assumeixes i acceptes totes les obligacions que s’hi estableixen. Aquestes condicions tindran un període de validesa indefinit i s’aplicaran a totes les contractacions efectuades a través del Lloc Web del Prestador, fins a la publicació d’una nova versió.

Procediment de contractació
El procediment de contractació es podrà fer en els idiomes següents: català, castellà, anglès, francès, italià o alemany; en cas d’interpretació del contracte se seguirà l’original en castellà. En cas que es pugui fer en algun altre idioma, s’indicarà a l’inici del procediment de contractació. Per poder accedir als serveis oferts pel Prestador, t’hauràs de donar d’alta a través del Lloc Web, bé com a usuari, bé per fer un encàrrec concret. Per fer-ho, hauràs de proporcionar-nos, de manera lliure i voluntària, les dades personals que et demanarem. Durant el procés de contractació t’anirem informant dels diferents passos que cal seguir i, si cal, es podran modificar les dades introduïdes. Les passes del procés de compra són les següents: Tria el producte i la quantitat que en vols. La teva cistella. Introdueix els codis de descompte. Indica si ets un comprador prèviament donat d’alta al Lloc Web o no. Introducció de dades personals, adreça de lliurament i facturació. Acceptació de l’Avís legal/polítiques de privacitat. Indicació del mètode de pagament. Creació de la comanda i compra. Acceptació de les condicions generals. Pagament. Tramesa de correu electrònic de confirmació de la compra. Com s’indica al punt 8, un cop finalitzat el procediment de contractació sempre se’t confirmarà la compra efectuada a través de la plataforma de contractació del Prestador, mitjançant la tramesa d’un correu electrònic. El Prestador no arxivarà aquest document electrònic, per tant et recomanem que guardis i/o imprimeixis el missatge de confirmació de la comanda i el correu electrònic que rebràs en un termini màxim de 24 h.

Modes de pagament
El pagament dels serveis es podrà realitzar pels canals següents: a) Pagament amb targeta de crèdit b) Pay Pal

Preus
Els preus que s’indiquen per a tots els serveis oferts al Lloc Web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Els preus aplicables a cada servei seran els publicats al Lloc Web o els oferts en forma d’ofertes i de promocions al Lloc Web o a bàners, comunicacions comercials del Prestador, etc. La factura se’t lliurarà amb la comanda. En cas que es pactin serveis diferents dels indicats anteriorment, es podran establir preus diferents.

Terminis
Amb caràcter general, els terminis de lliurament seran de 2-3 dies laborables dins de la UE i d’uns 4-6 dies laborables per a la resta de territoris.

Dret de desistiment
Tens dret a desistir d’aquest contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense haver de justificar-ho. Per fer-ho, ens ho has de comunicar a través del nostre Lloc Web. Aquest dret de desistiment no serà vàlid per als productes que s’hagin elaborat d’acord amb les especificacions del comprador o clarament personalitzats, ni en el cas de béns que no siguin aptes per al retorn per raons d’higiene i de protecció de la salut. El termini de desistiment vencerà al cap de catorze (14) dies naturals del dia en què vas adquirir, tu personalment o una tercera persona indicada per tu i diferent del transportista, la possessió material dels béns. Per exercir el dret de desistiment, ens hauràs de notificar a través del nostre Lloc Web la decisió de desistir del contracte mitjançant una declaració inequívoca. Per complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que enviïs la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret abans que venci el termini corresponent.

Conseqüències del desistiment
En cas de desistiment, et retornarem tots els pagaments rebuts, incloses les despeses de lliurament (amb excepció de les despeses addicionals resultants de la tria, per part teva, d’una modalitat de lliurament diferent de la menys costosa de lliurament ordinari que t’oferim), sense cap demora indeguda i sempre com a màxim catorze (14) dies naturals després de la data en què ens informis de la teva decisió de desistir d’aquest contracte. Procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament que tu hagis fet servir per a la transacció inicial, excepte en cas que ens hagis demanat de manera expressa alguna altra opció; en qualsevol cas, no suposarà cap despesa com a conseqüència del reemborsament. T’hauràs d’encarregar de la realització de la tramesa i d’assumir el cost directe de devolució dels béns. Només seràs responsable de la disminució de valor dels béns si aquesta és resultat d’una manipulació diferent de la necessària per establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns. Podrem retenir el reemborsament fins que haguem rebut els béns i comprovat que no s’aplica cap de les excepcions establertes al dret de desistiment o que els productes no han patit menyscabaments.

Tramesa
L’enviament es farà de manera gratuïta, sense generar cap cost addicional per aquest concepte, llevat en el cas de països de fora de la UE (consulta les despeses d’enviament en aquests casos).

Obligacions de l’Usuari
Com a Usuari, t’has de fer plenament responsable del tractament confidencial i la custòdia adequada de les contrasenyes de què disposes i evitar que hi accedeixin terceres persones no autoritzades. Per a la contractació de serveis oferts a través d’aquest Lloc Web, se’t sol·liciten un seguit de dades. La finalitat d’aquesta petició és fer possible la contractació i l’execució del servei contractat en les condicions degudes. Com a usuari, et compromets que les dades sol·licitades i declarades són veritables, completes i precises, i alhora et compromets a notificar al Prestador qualsevol canvi que afecti aquestes dades com més aviat millor per evitar els problemes que en poden derivar en cas que el Prestador tingui dades incorrectes o desfasades. Garantia
Tots els productes comercialitzats a través del Lloc Web disposen de la garantia corresponent de 2 anys, d’acord amb els termes que s’estableixen a la normativa reguladora corresponent. No s’acceptaran articles trencats o manipulats.

Comunicació d’incidències
En cas que tinguis alguna incidència relacionada amb el servei, abans o després de la compra realitzada, podràs contactar amb nosaltres a info@woodyseyewear.com.

3. PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Reconeixes i acceptes que tots els continguts que es mostren al Lloc Web i, en especial, dissenys, textos, imatges, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol dels signes susceptibles d’utilització industrial i/o comercial, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i totes les marques, noms comercials o signes distintius, tots els drets de propietat intel·lectual i industrial, sobre els continguts i/o qualsevol altre element inserit al Lloc Web són propietat exclusiva de WOODYS BCN SL i/o de tercers, que tenen dret exclusiu d’utilitzar-los en el tràfic econòmic. Per tot plegat, et compromets a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de o qualsevol altra manera de comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts mantenint indemne WOODYS BCN SLde qualsevol reclamació que derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions. En cap cas l’accés al Lloc Web no implica cap mena de renúncia, de transmissió, de llicència o de cessió total ni parcial d’aquests drets, llevat en cas que s’estableixi de manera expressa el contrari. Aquestes Condicions Generals d’Ús d’aquest Lloc Web no et confereixen cap altre tipus de dret d’utilització, d’explotació, d’alteració, de reproducció, de distribució o de comunicació pública del Lloc Web i/o dels seus continguts, diferents dels que s’hi preveuen de manera expressa. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dels drets estarà subjecte a l’autorització prèvia i expressa específicament atorgada en aquest sentit per WOODYS BCN SL o el tercer titular dels drets afectats. Els continguts, textos, fotografies, dissenys, logotips, imatges, programes d’ordinador, codis font i, en general, qualsevol creació intel·lectual existent en aquest Lloc Web, així com el propi lloc en el seu conjunt, com a obra artística multimèdia, estan protegits pels drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual a nom de WOODYS BCN SL, titular dels elements que integren el disseny gràfic del Lloc Web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, imatges, textures, gràfics i qualsevol altre contingut del Lloc Web o que, en qualsevol cas, disposa de l’autorització corresponent per a la utilització d’aquestes elements. El contingut del Lloc Web no podrà ser reproduït ni en la seva totalitat ni parcialment, ni transmès, ni registrat per cap sistema de recuperació d’informació, en cap format ni a cap mitjà, excepte en cas que es disposi d’autorització prèvia per fer-ho, per escrit, d’aquesta entitat. Així mateix, queda prohibit suprimir, eludir o manipular el copyright i els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin tenir els continguts. Com a Usuari d’aquest Lloc Web, et compromets a respectar els drets enunciats per tal d’evitar qualsevol actuació que pugui perjudicar-los i, en tot cas, es reserva a WOODYS BCN SL l’exercici de tots els mitjans o accions legals que li corresponguin en defensa dels seus drets legítims de propietat intel·lectual i industrial.

4. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L’USUARI DEL LLOC WEB

Com a usuari, et compromets a: a) Fer un ús adequat i lícit del Lloc Web, així com dels seus continguts i serveis, d’acord amb: (I) la legislació aplicable en cada moment; (II) les Condicions Generals d’Ús del Lloc Web; (III) la moral i les bones pràctiques generalment acceptades, i (IV) l’ordre públic. b) Proveir-te de tots els mitjans i requeriments tècnics que siguin necessaris per accedir al Lloc Web. c) Facilitar informació veraç quan emplenis amb les teves dades de caràcter personal els formularis inclosos al Lloc Web i mantenir-les sempre actualitzades de manera que responguis, en cada moment, a la situació real de l’Usuari, que serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que la informació que faciliti puguin causar a WOODYS BCN SLo a tercers. Malgrat allò que s’estableix a l’apartat anterior, t’hauràs d’abstenir de: a) Fer un ús no autoritzat o fraudulent del Lloc Web i/o dels continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes Condicions Generals d’Ús, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin malmetre, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels serveis o dels documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic. b) Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides del Lloc Web, sense complir les condicions exigides per a aquest accés. c) Provocar danys en els sistemes físics o lògics del Lloc Web, dels seus proveïdors o de tercers. d) Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys en els sistemes físics o lògics deWOODYS BCN SL, dels seus proveïdors o de tercers. e) Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades deWOODYS BCN SL, de tercers proveïdors i d’altres usuaris. f) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte en cas que es tingui l’autorització del titular dels drets corresponents o que resulti legalment permès. g) Suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i la resta de dades identificatives dels drets de WOODYS BCN SLo de tercers incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que es pugui inserir en els continguts. h) Obtenir i intentar obtenir els continguts utilitzant, per fer-ho, mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la teva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat de manera expressa a les pàgines web on es trobin els continguts o, en general, dels que es facin servir de manera habitual a Internet per no comportar un risc de dany o d’inutilització del Lloc Web i/o dels seus continguts. i) En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, et compromets a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informació, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o d’imatge, fotografies, enregistraments, software i, en general, tot tipus de material que: (I) de qualsevol manera, sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment en els tractats internacionals i a la resta de la legislació vigent; (II) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral, a les bones pràctiques generalment acceptades o a l’ordre públic; (III) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris a causa de gènere, raça, religió, creences, edat o condició; (IV) incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges i/o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i a les bones pràctiques generalment acceptades o a l’ordre públic; (V) indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o de temor; (VI) indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic; (VII) estigui protegit per la legislació en matèria de protecció intel·lectual o industrial pertanyent a WOODYS BCN SLo a tercers sense que s’hagi autoritzat l’ús que se’n vol fer; (VIII) sigui contrari a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones; (IX) constitueixi qualsevol mena de publicitat; (X) inclogui tot tipus de virus o de programa que impedeixi el funcionament normal del Lloc Web. Si per accedir a alguns dels serveis i/o continguts del Lloc Web, se’t proporciona una contrasenya, utilitza-la de manera diligent i mantingues-la sempre en secret. Seràs responsable de la seva custòdia i confidencialitat, i et comprometràs a no cedir-la a tercers, de manera temporal o permanent, ni a permetre l’accés als serveis i/o continguts esmentats per part de persones alienes. Així mateix, et compromets a notificar a WOODYS BCN SL qualsevol fet que pugui comportar un ús indegut de la teva contrasenya, com ara, a tall d’exemple, el seu robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat, per tal de cancel·lar-la d’immediat. En conseqüència, mentre no efectuïs aquesta notificació WOODYS BCN SLquedarà eximida de les responsabilitats que puguin derivar-se de l’ús indegut de la teva contrasenya i serà responsabilitat teva qualsevol utilització il·lícita dels continguts i/o serveis del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim. Si de manera negligent o dolosa incompleixes qualsevol de les obligacions establertes en aquestes Condicions Generals d’Ús, respondràs per tots els danys i perjudicis per a WOODYS BCN SLque puguin derivar d’aquest incompliment.

5. HIPERVINCLES

Et compromets a no reproduir de cap manera, ni mitjançant un hiperenllaç o hipervincle, el Lloc Web del Prestador, així com cap altre contingut seu, llevat en cas d’autorització expressa i per escrit per part seva. Normalment el Lloc Web, www.woodyseyewear.com,no inclou enllaços a altres llocs web gestionats per tercers, però si ho fes, i per tal de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació d’entitats col·laboradores i/o patrocinadores, WOODYS BCN SLno es responsabilitza del contingut d’aquests llocs web, ni se situa en una posició de garant ni de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers a través d’aquests enllaços de terceres persones. Tens dret limitat, revocable i no exclusiu a crear enllaços a la pàgina principal del Lloc Web exclusivament per a ús privat i no comercial. Els llocs web que incloguin enllaç al nostre Lloc Web (i) no podran donar a entendre que WOODYS BCN SL recomana aquest lloc web o els seus serveis o productes; (ii) no podran falsejar la seva relació amb WOODYS BCN SL ni afirmar que WOODYS BCN SL ha autoritzat l’enllaç, ni incloure marques, denominacions, noms comercials, logotips o altres signes distintius deWOODYS BCN SL; (iii) no podran incloure continguts que es puguin considerar de mal gust, obscens, ofensius, controvertits, que incitin a la violència o a la discriminació per raó de gènere, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícits; (iv) no podran enllaçar a cap pàgina del Lloc Web diferent de la pàgina principal; (v) hauran d’enllaçar amb la pròpia adreça del Lloc Web, sense permetre que el lloc web que realitzi l’enllaç reprodueixi el Lloc Web com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. En qualsevol moment, WOODYS BCN SL podrà sol·licitar que eliminis qualsevol enllaç al Lloc Web, cosa que hauràs de fer d’immediat. WOODYS BCN SL no pot controlar la informació, els continguts, els productes o els serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. En conseqüència, WOODYS BCN SL no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a aquests llocs web.

6. COOKIES

WOODYS BCN SL es reserva el dret d’utilitzar la tecnologia de cookies al seu Lloc Web, per tal de reconèixer-te com a usuari freqüent i de personalitzar l’ús que facis del Lloc Web mitjançant la preselecció del teu idioma o dels continguts més desitjats o específics. Les cookies que utilitza el Lloc Web, o el tercer que actua en nom seu, s’associen únicament a un usuari anònim i al seu ordinador i, per si soles, no proporcionen les dades personals de l’usuari. Les cookies són arxius enviats a un navegador mitjançant un servidor web per registrar la navegació de l’usuari al Lloc Web, quan aquest en permet la recepció. En qualsevol cas, l’usuari també pot eliminar les cookies, per a la qual cosa haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador. Gràcies a les cookies, és possible que www.woodyseyewear.com reconegui el navegador de l’ordinador que utilitzes per tal de facilitar continguts i d’oferir les teves preferències de navegació o publicitàries als perfils demogràfics dels usuaris, així com per mesurar les visites i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades. Pots treure o bloquejar les cookies utilitzant les opcions del teu navegador, però en alguns casos això pot afectar la teva capacitat per utilitzar www.woodyseyewear.com. Trobaràs més informació sobre les cookies a l’apartat “Política de Privacitat i de Protecció de Dades”.


7. RESPONSABILITATS

WOODYS BCN SL no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, la descàrrega o la utilitat dels elements i informació incloses a les pàgines www.woodyseyewear.com que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que estan fora del seu control. WOODYS BCN SL no es fa responsable de les decisions que es puguin adoptar com a conseqüència de l’accés als continguts o informació oferts. WOODYS BCN SL podrà interrompre el servei o resoldre de manera immediata la relació amb l’usuari si detecta un ús del seu Lloc Web o de qualsevol dels serveis que s’hi ofereixen contrari a aquestes Condicions Generals d’Ús. WOODYS BCN SLno es fa responsable de danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses derivades de l’ús del Lloc Web. Únicament serà responsable d’eliminar, com més aviat millor, els continguts que puguin generar aquests perjudicis, sempre que així es notifiqui. En especial, no serà responsable dels perjudicis que puguin derivar, entre d’altres, de les causes següents: (I) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloqueigs o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors a les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de WOODYS BCN SL (II) Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de tot tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o d’altres. (III) Abús indegut o inadequat del Lloc Web. (IV) Errors de seguretat o de navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions seves no actualitzades. Els administradors de www.woodyseyewear.com es reserven el dret de retirar, totalment o parcialment, qualsevol contingut o informació present al Lloc Web. (V) WOODYS BCN SL exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que puguin ser causats per la mala utilització dels serveis de lliure disposició i ús per part dels usuaris del Lloc Web. Així mateix, WOODYS BCN SL queda exonerada de tota responsabilitat pel contingut i informació que es puguin rebre com a conseqüència dels formularis de recollida de dades, que únicament poden utilitzar-se per a la prestació dels serveis de consultes i dubtes. D’altra banda, en cas de danys i perjudicis per un ús il·lícit o incorrecte d’aquests serveis, WOODYS BCN SL podrà presentar-te una reclamació pels danys i perjudicis causats. Defensaràs, indemnitzaràs i mantindràs WOODYS BCN SL indemne davant de qualsevol dany i perjudici que derivi de reclamacions, accions o demandes de tercers com a conseqüència del teu accés o ús del Lloc Web. Així mateix, et compromets a indemnitzar WOODYS BCN SL davant de qualsevol dany i perjudici que derivi de l’ús, per part teva, de robots, spiders, crawlers o eines similars utilitzades per tal de recollir o d’extreure dades, o de qualsevol altra actuació teva que imposi una càrrega irraonable sobre el funcionament del Lloc Web.

8. PROTECCIÓ DE DADES

Pots accedir a i consultar l’apartat sobre protecció de dades, tractament de les dades personals i establiment de les finalitats prèviament establertes a la “Política de Privacitat i de Protecció de Dades” del nostre Lloc Web. Per utilitzar alguns dels nostres serveis, prèviament els usuaris ens han de proporcionar certes dades de caràcter personal. WOODYS BCN SL tractarà de manera automatitzada aquestes dades, d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. Sempre podràs exercir els teus drets legals d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició, a més del dret de limitació, de bloqueig i a la portabilitat de manera gratuïta. Per fer-ho, tu personalment o una persona legalment autoritzada haureu d’aportar els documents següents al responsable del fitxer de WOODYS BCN SL, al Servei d’Atenció a l’Usuari (marketing@woodyseyewear.com), amb les dades que siguin necessàries: - Fotocòpia del DNI - Identificació i representació, tutela o curatela d’un menor, si escau - Explicació i objecte de la reclamació - Domicili per a la tramesa de comunicacions, telèfon, correu electrònic per contactar-te com més aviat millor, sempre abans que hagin transcorregut deu dies.

9. CODI DE CONDUCTA

Principis generals
WOODYS BCN SL es compromet per tal que el contingut dels serveis oferts no causi els efectes següents: Induir o promoure discriminació de gènere, racial o religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i de les llibertats públiques reconegudes per la Constitució espanyola i la resta de l’ordenament jurídic. Induir o incitar a actuar de manera il·legal. Dur a conclusions errònies a conseqüència de la seva inexactitud, ambigüitat, exageració, omissió o similars. Induir a un estat inacceptable d’ansietat o de temor, o a aprofitar-se o explotar l’estat de necessitat econòmica, laboral o personal de l’usuari. Induir o incitar qualsevol persona a involucrar-se en pràctiques perilloses de risc o que atemptin contra la salut o l’equilibri psíquic. Infringir les normes legals o reglamentàries sobre el secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal o familiar, o qualsevol altra disposició aplicable a la naturalesa del servei. Incloure informació falsa o caduca. Els serveis que incorporin sol·licitud d’informació personal o dades de caràcter personal, incloent-hi nom, adreça o altres dades, com ara el número de telèfon fix o mòbil, hauran de ser adequats, pertinents i no excessius en relació amb la finalitat per a la qual es recullin.

10. DURADA I FINALITZACIÓ

En principi la prestació del servei d’aquest Lloc Web i la resta de serveis tenen una durada indefinida. Això no obstant, WOODYS BCN SL podrà considerar acabada o suspendre qualsevol servei del portal. En aquest cas, WOODYS BCN SLanunciarà la finalització o suspensió de la prestació del servei en concret.

11. DECLARACIONS I GARANTIES

En general, els continguts i serveis oferts al Lloc Web tenen caràcter merament informatiu. Per tant, amb el seu oferiment WOODYS BCN SL no atorga cap garantia ni declaració en relació amb els continguts i serveis oferts al Lloc Web, incloent-hi, a títol enunciatiu, garanties de licitud, de fiabilitat, d’utilitat, de veracitat, d’exactitud o de comerciabilitat, llevat en cas que per llei no es puguin excloure aquestes declaracions i garanties.

12. FORÇA MAJOR

WOODYS BCN SL no serà responsable en cap cas de la impossibilitat de prestar un servei si es deu a interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, rebel·lió, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

13. RESOLUCIÓ DE CONTROVÈRSIES. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús del Lloc Web, es regiran de manera expressa d’acord amb la legislació espanyola en l’àmbit del dret internacional privat. Qualsevol controvèrsia es resoldrà als tribunals de Vic, llevat en cas que alguna llei o tractat internacional actuï com a llei especial. En el supòsit que qualsevol estipulació d’aquestes Condicions Generals d’Ús resulti inexigible o nul·la en virtut de la legislació aplicable o com a conseqüència d’una resolució judicial o administrativa, aquesta inexigibilitat o nul·litat no farà que aquestes Condicions Generals d’Ús resultin inexigibles o nul·les en el seu conjunt. En aquests casos, es procedirà a la modificació o substitució d’aquesta estipulació per una altra que sigui vàlida i exigible i que, en la mesura que sigui possible, assoleixi l’objectiu i pretensió reflectits a l’estipulació original.